item3a
item8
item4
Logo4
item1
item2
item3
item5
LOGIN STYRELSE
item6
item7
item4a
Strak4aa

Stiftelsen Stråkinstrumentfonden till Lars Järnåkers minne – Järnåkerfonden – är en självständig stiftelse i Kungliga Musikaliska Akademiens förvaltning. Stiftelsens lånar ut stråkinstrument till svenska och i Sverige verksamma instrumentalister. Stiftelsen grundades 1976 och bygger på donationerna av instrument och kapital från framlidne Erik Järnåker.

Många av Järnåkerfondens instrument är byggda av violinbyggarkonstens allra största namn. Framförallt omfattar samlingen italienska och franska instrument från 1700- och 1800-talen. Där ingår också fina exempelsenare tiders mästarinstrument.

Fondens instrument utlånas företrädesvis till unga begåvningar i samband med solistiska framträdanden, till framstående solister och kammarmusiker och till stämledare i professionella orkestrar och ensembler.

Fonden har med åren fått stor betydelse för svenskt musikliv. På grund av värdestegringen på äldre stråk-instrument är det numera endast få musiker som kan köpa ett eget instrument av mästarhand. Mot denna bakgrund är det särskilt glädjande att långt fler instrumentalister än tidigare genom lån ur Järnåkerfondens samling nu får möjlighet att spela på kvalitetsinstrument.

Ett återkommande inslag i Järnåkerfondens verksamhet är konserten till minne av Erik Järnåker som arrangeras årligen i Stockholm på Trettondagsaftonen på Musikaliska, Nybrokajen 11, Stockholm. Se vidare www.musikaliska.com.

WEBMASTER
item11