item4
item3a
Logo4
item1
item2
item3
item5

Styrelsen

Järnåkerfonens styrelse utses av Kungl Musikaliska Akademien (KMA) och består av följande personer:

 

Christian Bergqvist, violinist, ordförande,

Axel Edling, f d generaldirektör, vice ordförande

Helga Hullmann, rådman

Bernt Lysell, konsertmästare

Torleif Thedéen, professor

Jannika Gustafsson, violinist (suppleant)

Erik Wahlgren, solocellist (suppleant)

Ständige sekreteraren Fredrik Wetterqvist (adjungerad)

Kamreraren Agneta Engblom (adjungerad)

LOGIN STYRELSE
item6
item7
item4a
WEBMASTER