item5
item3a
item2
item3
item4
item6
LOGIN STYRELSE
item7
item8
D838A0CF

Kontakt

Järnåkerfonden
(Stiftelsen Stråkinstrumentfonden)

Kungliga Musikaliska Akademien
Blasieholmstorg 8
111 48 Stockholm

item4a
item8a
Klicka på symbolen nedan för

Järnåkerfondens instrumentförvaltare:

Paul C. Barter Violinateljé
Prästgatan 78
111 29 Stockholm
Tel. 08-673 19 90

item8a1
Klicka på symbolen nedan för
WEBMASTER
Logo1
Klicka på symbolen nedan för Klicka på symbolen nedan för