item4
item3a
item1
item2
item3
item5

Besiktning

Den som får sitt ettåriga lån förlängt ska före den 15 januari varje år personligen boka tid för besiktning av låneinstrumentet hos Järnåkerfondens instrumentförvaltare Paul Barter (se under fliken Att låna instrument, Lånetiden).

Instrumentet ska alltid visas upp av låntagaren personligen.

Paul Barters kontaktuppgifter:

Paul C. Barter Violinateljé
Prästgatan 78
11129 Stockholm

tel 08-6731990

LOGIN STYRELSE
item6
item7
item4a
item8
Klicka på symbolen nedan för
WEBMASTER
Logo1
Klicka på symbolen nedan för