item3a Strak 5 item3a
item3a
item4
item1
item2
item3
item5

Lånetiden

Lånetiden bestäms efter de särskilda behoven och är längst ett år (normalt räknat från den 15 januari). Om en Låntagare önskar få sitt lån förlängt ska en ansökan om det ges in till Fonden i god tid före lånetidens utgång.

Avseende lån på ett år: Om Fonden beviljar förlängt lån så tecknas ett nytt låneavtal på ett år. Då ska Låntagaren före den 15 januari personligen kontakta Järnåkerfondens instrumentförvaltare för besiktning av instrumentet (se under fliken Besiktning).

LOGIN STYRELSE
item6
item7
VEM FÅR LÅNA u
LÅNETIDEN u
VILLKOR u
VEM FÅR LÅNA u
LÅNETIDEN u
VILLKOR u
item4a
WEBMASTER
Logo2