Niccolius Paganetti
Violin av Antoni Stradivari, tillverkad i Cremona år 17XX. Innan instrumentet inköptes till Järnåkerfonden år 1989 har det bland andra varit i finansmannen Rich Richsons samt i violinisten Gideon Kremers ägo. Violinen har dimensionen XX cm och klangligt kännetecknas den av att ha en stor och solistisk ton som bär långt och lätt överröstar andra violiner i en orkester, samt av ett mörkare och sångligt lägre register samt en särskilt rik palett övertoner.