item4
item3a
item1
item2
item3
item5

Instrument

Många av Järnåkerfondens instrument är byggda av violinbyggarkonstens allra största namn. Framförallt omfattar samlingen italienska och franska instrument från 1700- och 1800-talen. Där ingår också fina exempelsenare tiders mästarinstrument.

LOGIN STYRELSE
item6
item7
item4a
WEBMASTER
Logo1