item5
item3a
item2
item3
item4
item6

Att låna instrument

Vem kan få låna?

En låntagare ska vara svensk medborgare eller ha sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Sverige.

Ansökningar om lån prövas från fall till fall. I första hand kommer dessa kategorier av musiker i fråga:

LOGIN STYRELSE
item7
item8

1.

unga lovande musiker med utbildningen
bakom sig

2.

solister som framträder regelbundet med professionella orkestrar
 

3.

kammarmusiker med regelbunden konsertverksamhet
 

4.

konsertmästare/stämledare i professionell symfoni- eller kammarorkester
 

5.

professionella musiker som har särskilda skäl
för ett lån

Stråk4d
VEM FÅR LÅNA u
LÅNETIDEN u
VILLKOR u
VEM FÅR LÅNA u
LÅNETIDEN u
VILLKOR u
item4a
WEBMASTER
Logo1