Besiktning

Den som får sitt ettåriga lån förlängt ska i god tid före den 15 januari varje år personligen boka tid för besiktning av låneinstrumentet hos Järnåkerfondens instrumentförvaltare Paul Barter.

Instrumentet ska alltid visas upp av låntagaren personligen.

Paul C. Barter Violinateljé

Prästgatan 78

11129 Stockholm