Kontakt

Järnåkerfonden
(Stiftelsen Stråkinstrumentfonden)
Kungliga Musikaliska Akademien
Blasieholmstorg 8
111 48 Stockholm
Järnåkerfondens instrumentförvaltare:
Paul C. Barter Violinateljé
Prästgatan 78
111 29 Stockholm
08-673 19 90