Järnåkerfonden

Stiftelsen Stråkinstrumentfonden till Lars Järnåkers minne – Järnåkerfonden – är en självständig stiftelse i Kungliga Musikaliska Akademiens förvaltning. Stiftelsens lånar ut stråkinstrument till svenska och i Sverige verksamma instrumentalister. Stiftelsen grundades 1976 och bygger på donationerna av instrument och kapital från framlidne Erik Järnåker.

Många av Järnåkerfondens instrument är byggda av violinbyggarkonstens allra största namn. Framförallt omfattar samlingen italienska och franska instrument från 1700- och 1800-talen. Där ingår också fina exempel på senare tiders mästarinstrument.

Fondens instrument utlånas företrädesvis till unga begåvningar i samband med solistiska framträdanden, till framstående solister och kammarmusiker och till stämledare i professionella orkestrar och ensembler.

Fonden har med åren fått stor betydelse för svenskt musikliv. På grund av värdestegringen på äldre stråkinstrument är det numera endast få musiker som kan köpa ett eget instrument av mästarhand. Mot denna bakgrund är det särskilt glädjande att långt fler instrumentalister än tidigare genom lån ur Järnåkerfondens samling nu får möjlighet att spela på kvalitetsinstrument.

Ett återkommande inslag i Järnåkerfondens verksamhet är konserten till minne av Erik Järnåker som arrangeras årligen i Stockholm på Trettondagsaftonen på Musikaliska, Nybrokajen 11, Stockholm.

Se vidare www.musikaliskakvarteret.se

Erik Järnåker

Erik Järnåker (1904-92), från Skara, var industriman och nådde stora framgångar genom hårt arbete. Han var dessutom en hängiven amatörviolinist och kännare av stråkinstrument. Han grundade genom omfattande donationer Stiftelsen Stråkinstrumentfonden till Lars Järnåkers minne. Fonden fick sitt namn till minne av sonen Lars som avlidit 1976. Med bildandet av fonden ville Erik Järnåker ge musikerbegåvningar tillgång till stråkinstrument av högsta kvalitet.

Bilden är hämtad ur Erik Järnåkers självbiografi ”Vagnmakarens son” (1989), Sellin & Blomquist Förlag AB

Styrelsen

Järnåkerfonens styrelse utses av Kungl. Musikaliska Akademien (KMA) och består av följande personer:

Christian Bergqvist, violinist, ordförande
Christer Benktsson, civilekonom, vice ordförande
Helga Hullmann, rådman
Bernt Lysell, konsertmästare
Torleif Thedéen, professor
Erik Wahlgren, solocellist (suppleant)
Fredrik Wetterqvist, ständige sekreteraren (adjungerad)
Elisabeth Midhamre, kamreraren (adjungerad)