Integritetspolicy

JÄRNÅKERFONDEN – GDPR

För att vi ska kunna behandla din ansökan om instrumentlån och för att du, i händelse av lån, ska kunna låna instrument, behöver vi behandla en del uppgifter om dig, så kallade personuppgifter.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig. Vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation).

De personuppgifter vi behandlar är till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med din ansökan om instrumentlån och eventuellt för att ge dig möjlighet att låna instrument. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna kontakta dig om ditt eventuella instrumentlån och därmed sammanhängande frågor, såsom t.ex. avtalsskrivning och betalning av försäkringspremium. Det är också dessa omständigheter som är nödvändiga och som utgör den rättsliga grunden för att dina personuppgifter behandlas som ett led i prövningen av din ansökan och för att ditt eventuella lån ska kunna fortgå.

Dina personuppgifter sparas så länge du är låntagare eller högst tre år efter att din ansökan har inkommit/lånetiden har löpt ut.

Det är bara de som har med din låneansökan/lån att göra som kan se dina uppgifter. Vi lämnar inte ut uppgifter om ditt pågående lån. Samtliga uppgifter om lånet raderas när instrumentet är återlämnat och det finns inte några kvarvarande förpliktelser för dig som är kopplade till lånet.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter Järnåkerfonden har om dig och du har rätt att begära att personuppgifterna ändras om de är felaktiga. Du får hjälp med detta av styrelsen.

Vissa personuppgifter sparas av Kungliga Musikaliska Akademien (KMA), som ombesörjer Järnåkerfondens arkiv. Avseende information om GDPR för KMA:s arkivering hänvisas till KMA:s webbsida.

Personuppgiftsansvarig i styrelsen är Helga Hullmann.

Mer om Dataskyddsförordningen (GDPR) finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats https://www.imy.se. Kontakt: imy@imy.se.